תחומי עיסוק

 
משרד בן-חיים – שמאות ומדידה פועל במגוון נושאי שמאות מקרקעין ונדל"ן, לרבות: מיסוי מקרקעין, היטלי השבחה, הפקעות, ירידת ערך, דיירות מוגנת ועוד, וכן בתחומי המדידות ופענוח תצלומי אוויר. פעילות המשרד מלווה בייעוץ משפטי שוטף של עורך-דין, המתמחה בהיבטי תכנון ובנייה ובמיסוי נדל"ן.
 

שמאות מקרקעין

 
למשרד ותק וניסיון של למעלה מ- 30 שנים בתחום ומגוון רב של עבודות ולקוחות:
 • שומות היטלי השבחה לרשויות פרטיות ולפרטיים, הן כשמאי ועדה, הן כפרטי והן כשמאי מכריע
 • פיצויי הפקעה במקרקעין (קרקע, השקעות ומבנים), פיצויים חקלאיים, שווי ציוד תעשייתי והשגות
 • שומות מורכבות למתחמים שלמים בעת ליווי הכנת תב"עות, טבלאות איזון ולוחות הקצאה בשל תוכניות איחוד וחלוקה, ביטול רישום הערות אזהרה ופרצלציות
 • בחינת כדאיות כלכלית של פרויקטים ונכסים לחברות בנייה, ליזמים ולמשרדי ממשלה
 • שומות לתביעות בגין ירידת ערך על-פי סעיף 197 לחוק
 • שומות נכסים לצורך מכירה, רכישה, בטוחה, חכירה, דמי שכירות/שימוש ודמי מפתח לגופים מסחריים, לגופים מוסדיים וללקוחות פרטיים
 • חלוקת נכסים בין יורשים, סקרי תכולה, איתור נכסים, זכויות בנייה ועוד
 • ייעוץ בנושאים משפטיים ובנושאי מיסוי מקרקעין ושומות לצורכי השגה במיסוי מקרקעין
 • נכלל במאגר השמאים של השמאי הממשלתי, ובמסגרת זו מעניק בעשור האחרון שירותים למגוון גופים ממשלתיים, גופים עירוניים, חברות משכנות ועוד
 • עשרות מינויים שוטפים כמומחה מטעם בתי המשפט השונים ברחבי הארץ – גם בנושאי שמאות מקרקעין
 

מדידות ופענוח תצלומי אוויר

 
למשרד ותק וניסיון של למעלה מ- 40 שנים בתחום. השירותים כוללים:
 • הכנת מפות לצורכי רישום, מפות טופוגרפיות, רישום בתים משותפים (תשריטים, טבלאות וחישוב שטחים), מדידות לצורך חיובי ארנונה ומדידת חזיתות
 • מומחה מטעם בתי המשפט לעניין מחלוקות בנושאי מדידות וקביעת גבולות בין מגרשים ושטחים
 • מומחיות בפענוח תצלומי אוויר: איתור נכסים לאנשים פרטיים על-פי תצלומי אוויר מתקופות שונות